Anna Kania-Żak

Lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień w procesie certyfikacji, wykładowca w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Ukończyła II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Staże specjalizacyjne odbywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”, w którym pracowała na stanowisku zastępcy ordynatora na oddziale detoksykacyjnym. Pracowała również jako konsultant w ośrodku dla osób uzależnionych i bezdomnych MONAR oraz jako biegły sądowy. Obecnie uczestniczy w Szkole trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w Krakowie.

Przyjmuje wyłącznie osoby pełnoletnie.