Dieta na miarę Twoich genów - testy genetyczne

Człowiek przychodzi na świat ze ściśle określonym zestawem genów. Zmiany, które występują w poszczególnych genach wpływają na zmienność międzyosobniczą i mogą być korzystne lub neutralne, natomiast część z nich może wpływać negatywnie na funkcjonowanie organizmu bądź przyczyniać się do wystąpienia danej choroby.