Dieta dla cukrzyka – konsultacje z dietetykiem klinicznym

Dieta dla cukrzyka – konsultacje z dietetykiem klinicznym
Głównymi celami w leczeniu cukrzycy są: prawidłowe wyrównanie metaboliczne (glikemii, hemoglobiny glikowanej – HbA1c), zapobieganie późnym powikłaniom narządowym, chorobom nowotworowym, a także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania psychospołecznego, czyli minimalizacja odczuwania skutków choroby, w czym pomogą Ci dietetyk kliniczny oraz psycholog (zwłaszcza jeśli niedawno dowiedziałeś się o tym, że masz cukrzycę i jeszcze nie nauczyłeś się z nią żyć).

Warto wiedzieć
Badania dowodzą, że u pacjentów z nadwagą lub otyłością ograniczenie masy ciała o 10 kg powoduje spadek cukru na czczo o 50% oraz spadek śmiertelności z powodu cukrzycy typu II o 30%.

Sprawdź nasz CENNIK

UWAGA:

  • Możliwość realizacji wizyt w ramach programów do 6 miesięcy od rozpoczęcia programu.
  • Gdy wizyta nie zostanie odwołana w czasie dłuższym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem w przypadku programu wizyta przepada.
    umow wizyte