Dieta dla cukrzyka – konsultacje z dietetykiem klinicznym

Dieta dla cukrzyka – konsultacje z dietetykiem klinicznym

Głównymi celami w leczeniu cukrzycy są: prawidłowe wyrównanie metaboliczne (glikemii, hemoglobiny glikowanej – HbA1c), zapobieganie późnym powikłaniom narządowym, chorobom nowotworowym, a także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania psychospołecznego czyli minimalizacja odczuwania skutków choroby, w czym pomogą Ci dietetyk kliniczny oraz psycholog (zwłaszcza jeśli niedawno dowiedziałeś się o tym, że masz cukrzycę i jeszcze nie nauczyłeś się z nią żyć).
Warto wiedzieć.Badania dowodzą, że u pacjentów z nadwagą lub otyłościąograniczenie masy ciała o 10 kg powoduje spadek cukru na czczo o 50% oraz spadek śmiertelności z powodu cukrzycy typu II o 30%.
 
umow wizyte